◆ Welcome to Bolcc in Miaoli ! 主日聚會遷移至~聯合大學八甲景觀餐廳 iiCafe ~ 歡迎參加苗栗甘泉靈糧堂聚會!與我們一起築壇獻祭建立能力、接受門訓牧養、領受醫治釋放恩典!一起進入豐收的季節!(≧▽≦)!

2015年7月25日 星期六

2015/7/31 苗栗城市祭壇

       

       地址:苗栗市饒平街24號3樓
       電話:037-374570